Årsmöte & kalas lördagen den 21 januari kl 17:00

Gott folk

Då var det återigen dax för årsmöte för Varbergs Klätterklubb. Du/Ni är härmed välkomna att delta i detta evenemang med efterföljande samkväm…

När? Lördagen den 21:a Januari 17:00

Var? Varbergs Klätterklubb, Vagnvägen 2

Hur? Mötet drar igång 17:00. Nya som gamla medlemmar är välkomna att deltaga. Efter mötet bjuds det på mat, mingel och bildvisning. Vänligen meddela om du tänker stanna efter mötet så vi kan beräkna maten, detta görs via mail eller på facebook. 
Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa via mail (varbergsklatterklubb@gmail.com) senast fredagen den 6:e januari. 

Vi håller även på att se över klubbens öppettider och Barn & Ungdomsgrupper inför våren, skulle just du vara intresserad av att vara nyckelmedlem eller B&U-tränare så är du välkommen att höra av dig till styrelsen omgående. 

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Val av mötesordförande 
§ 3 Val av mötessekreterare 
§ 4 Val av person att justera protokollet 
§ 5 Godkännande av dagordning 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
§ 12 Val av ordförande 
§ 13 Val av kassör 
§ 14 Val av övriga ledamöter 
§ 15 Val av suppleanter 
§ 16 Val av revisor 
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Övriga frågor 
§ 19 Mötets avslutande  

Varmt välkomna!

— 
Med vänliga hälsningar
Varbergs Klätterklubb