Varbergs klätterklubb

Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

Då var det återigen dags för årsmöte för Varbergs Klätterklubb. När? Lördagen den 9:e mars 16:00 Var? Varbergs Klätterklubb, Vagnvägen 2 Hur? Mötet drar igång 16:00. Nya som gamla medlemmar är välkomna att deltaga.Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda via mail (varbergsklatterklubb@gmail.com) senast söndagen den 3:e mars. Dagordning: § 1 Mötets öppnande§ 2 Val av mötesordförande§ 3Läs mer om Årsmöte 2024[…]